November 01, 2019

Her var jeg i helgen!

Det var syyyykt kult!!


Posted by: Fredrik Enger at 02:29 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 10 words, total size 1 kb.

August 09, 2019

Hva er vitenskap?

Vitenskap (fra det latinske ordet scientia, som betyr "kunnskap") [1] er en systematisk virksomhet som bygger og organiserer kunnskap i form av testbare forklaringer og spådommer om universet. [2] [3] [4]

De tidligste røttene til vitenskapen kan spores til det gamle Egypt og Mesopotamia i rundt 3500 til 3000 f.Kr. [5] [6] Deres bidrag til matematikk, astronomi og medisin gikk inn i og formet gresk naturfilosofi i den klassiske antikken, hvorved formelle forsøk ble gjort på å gi forklaringer om hendelser i den fysiske verden basert på naturlige årsaker. [5] [6] Etter fallet i det vestlige romerske rike ble kunnskap om greske forestillinger om verden forverret i Vest-Europa i løpet av de tidlige århundrene (400 til 1000 f.Kr.) i middelalderen [7], men ble bevart i den muslimske verden under den islamske gullalderen. [8] Gjenoppretting og assimilering av greske verk og islamske undersøkelser i Vest-Europa fra 1000- til 1200-tallet gjenopplivet "naturfilosofi", [7] [9] som senere ble transformert av den vitenskapelige revolusjonen som begynte på 1500-tallet [10] som ny ideer og funn gikk fra tidligere greske forestillinger og tradisjoner. [11] [12] [13] [14] Den vitenskapelige metoden spilte snart en større rolle i kunnskapsskaping, og det var først på 1800-tallet at mange av de institusjonelle og profesjonelle trekk ved vitenskapen begynte å ta form; [15] [16] [17] sammen med endring av "naturlige filosofi "til" naturvitenskap. "[18]

Moderne vitenskap er vanligvis delt inn i tre hovedgrener som består av naturvitenskapene (f.eks. Biologi, kjemi og fysikk), som studerer naturen i vid forstand; samfunnsvitenskapene (f.eks. økonomi, psykologi og sosiologi), som studerer individer og samfunn; og de formelle vitenskapene (f.eks. logikk, matematikk og teoretisk informatikk), som studerer abstrakte begreper. Det er imidlertid uenighet, [19] [20] om hvorvidt de formelle vitenskaper faktisk utgjør en vitenskap, ettersom de ikke er avhengige av empiriske bevis. [21] Fagfelt som bruker eksisterende vitenskapelig kunnskap til praktiske formål, for eksempel ingeniørfag og medisin, beskrives som anvendte vitenskaper. [22] [23] [24] [25]

Vitenskap er basert på forskning, som ofte utføres i akademiske og forskningsinstitusjoner så vel som i offentlige etater og selskaper. Den praktiske virkningen av vitenskapelig forskning har ført til fremveksten av vitenskapspolitikk som søker å påvirke den vitenskapelige virksomheten ved å prioritere utviklingen av kommersielle produkter, våpen, helsevern og miljøvern.

Posted by: Fredrik Enger at 01:32 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 345 words, total size 3 kb.

Jeg studerer vitenskap

Jeg studerer vitenskap, eller jeg skal begynne å studere vitenskap. Det gleder jeg meg veldig til, men det kan også bli vanskelig. Vi får se. 

Posted by: Fredrik Enger at 01:32 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 28 words, total size 1 kb.

En god restaurant i Oslo sentrum?

https://www.listentobaljit.no/restaurant-oslo-sentrum/

Posted by: Fredrik Enger at 01:31 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 7 words, total size 1 kb.

Fredrik Enger

Mitt navn er Fredrik Enger.


Jeg selger senger.

Til daglig er jeg student.

Snart blir jeg president.

Jeg er glad i vitenskap.

Det er ikke latskap.

Velkommen til min blogg.

Jeg samler på Pog. 

Posted by: Fredrik Enger at 01:31 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 36 words, total size 1 kb.

<< Page 1 of 1 >>
13kb generated in CPU 0.09, elapsed 0.1083 seconds.
30 queries taking 0.0667 seconds, 49 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.